Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.colima.pl

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego jest Karolina Smętkowska z siedzibą w Łodzi (93-121) przy ul. Częstochowskiej 64/72, zarejestrowana w CEIDG pod numerem identyfikacyjnym NIP 876 242 1158, REGON 368787093 e-mail: sklep@colima.pl (Właściciel colima.pl).
 2. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@colima.pl, telefonu 728- 931- 008.

Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą
 2. Koszyk – element Sklepu Internetowego, w którym Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: dane Klienta, liczbę Towarów poszczególnych, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formę płatności oraz inne dane, których udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia
 3. Newsletter – informacja handlowa dotycząca colima.pl  w tym w szczególności dotycząca Towarów, nowości, promocji itp. oraz wszelkiej działalności około sprzedażowej, charytatywnej, działań w zakresie odpowiedzialności biznesu i innej prowadzonej przez Właściciela colima.pl
 4. Usługodawca, Sprzedawca, Administrator danych – oznacza Właściciela colima.pl,
 5. Sklep Internetowy – platforma informatyczna zarządzana przez Właściciela colima.pl, działająca pod adresem: colima.pl, umożliwiająca Klientom składanie zamówień na Towary.
 6. Towary – produkty, na które można złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym.
 7. Zamówienie – wyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy. Prawidłowe złożenie Zamówienia przez klienta skutkuje otrzymaniem jego adres mailowy wiadomości potwierdzającej złożenie zamówienia, która jest jednoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży,
 8. Usługa świadczona drogą elektroniczną – bezpłatna usługa polegająca na prowadzeniu konta Klienta (w przypadku Klientów zarejestrowanych), udostępnieniu Klientom formularza zamówienia (w przypadku składania zamówień przez klientów niezarejestrowanych), oraz inne usługi lub czynności, które będą wykonywane w celu skutecznej realizacji procesów sprzedażowych i działań marketingowych.

Zasady składania zamówienia     

 1. Przed złożeniem zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 2. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na kontakt email Sprzedawcy z Kupującym z prośbą o opinię na temat produktów, zadowolenia z procesu zakupowego oraz zapytania o możliwość wysłania do Klienta i za jego wcześniejszą zgodą próbek kosmetyków wprowadzonych do Sklepu nowych marek.
 3. Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Informacje o Towarach podane na stronie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
 4. Składając zamówienie w Sklepie Internetowym, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży (kupna) wybranego Towaru. Zawarcie umowy sprzedaży wymaga złożenia zamówienia przez Klienta, a następnie potwierdzenia Klientowi przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 5. Dokonywanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, za wyjątkiem czasu, kiedy Sklep Internetowy jest niedostępny z przyczyn technicznych lub innych nieprzewidzianych sytuacji niezależnych od Sprzedającego.
 6. W przypadku dłuższej przerwy w działaniu Sklepu Internetowego mogącej mieć wpływ na dokonywanie zamówień i czas ich realizacji, Sprzedający poinformuje Klienta zamieszczając informację w Sklepie Internetowym.
 7. Klient może złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez dokonanie wyboru Towarów zaprezentowanych na stronie Sklepu Internetowego i dodanie ich do Koszyka.
 8. Po dodaniu Towarów do Koszyka oraz podaniu danych niezbędnych do realizacji zamówienia, Klient potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku: „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
 9. Sprzedawca potwierdza Klientowi przyjęcie zamówienia do realizacji na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail, w formie podziękowania za złożenie zamówienia, które jest jednoznaczne z przyjęciem go do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia do realizacji zostanie wysłane do Klienta w terminie do 2 dni od daty złożenia zamówienia.
 10. Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez system Sklepu internetowego, o którym mowa w punkcie powyżej, oznacza zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą.
 11. Ceny Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym w momencie złożenia przez Klienta zamówienia są wiążące dla Klienta i Sprzedawcy. Ceny Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym podane są w złotówkach i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
 12. Cena Towaru podana na stronie Sklepu Internetowego nie obejmuje kosztu przesyłki Towaru do Klienta. Do ceny Towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość wskazana jest w Koszyku, przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia.
 13. Klient składający zamówienie w Sklepie Internetowym może skorzystać z następujących form płatności: płatność przelewem – przed odbiorem zamówionego Towaru, na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na stronie Sklepu Internetowego lub przez płatności on- line Przelewy 24.

Realizacja zamówienia

 1. Zamówienia realizowane są na terenie Polski.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wypełniony adres dostawy i numeru telefonu przez Klienta. W przypadku powtórnej wysyłki na prawidłowy adres Klienta – Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów wysyłki.
 3. Sprzedawca rozpocznie realizację zamówienia po zaksięgowaniu płatności za zamówiony Towar na rachunku bankowym Sprzedawcy. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności przelewem, Klient powinien dokonać płatności w ciągu 3 dni dnia złożenia zamówienia.
 4. Czas realizacji zamówienia wynosi 1 – 2 dni robocze od momentu wpłynięcia płatności za zamówienie na konto. Realizacja zamówienia na kosmetyki marki Lush Botanicals wynosi 3 – 5 dni roboczych. Produkty marki Lush Botanicals ze względu na 100% świeżości produkowane są bezpośrednio pod zamówienie klienta.
 5. Sprzedawca dostarcza Towar Klientowi wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT. Faktura VAT, paragon dostarczone Klientowi wraz z Towarem stanowi potwierdzenie zawarcia umowy.

Formy dostawy i metody płatności

 1. W Sklepie Internetowym są dostępne następujące sposoby dostawy towarów: przesyłka kurierska .
 2. Koszty dostawy na terenie Polski: 13 zł przy zamówieniu do 300 zł, a przy zamówieniu od 300 zł darmowa przesyłka.
 3. Płatność za zamówienia realizowana jest za pośrednictwem przelewu bankowego lub płatności on-line Przelewy24.
 4. Czas realizacji zamówienia wynosi 1 – 2 dni robocze od momentu wpłynęcia płatności za zamówienie na konto. Realizacja zamówienia na kosmetyki marki Lush Botanicals wynosi 3 – 5 dni roboczych. Produkty marki Lush Botanicals ze względu na 100% świeżości produkowane są bezpośrednio pod zamówienie klienta.
 5. Termin dostawy przesyłki wynosi do 1-2 dni roboczych od dnia nadania( od poniedziałku do piątku) . Przewoźnik doręcza przesyłki tylko od poniedziałku do piątku – za wyjątkiem przypadających w tym okresie dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. W razie wykrycia naruszenia przesyłki przed jej wydaniem, kupujący powinien postępować zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zażądać od dostawcy protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.

Prawo odstąpienia od umowy oraz zasady zwrotu towaru

 1. Kupujący-konsument, który zawarł umowę sprzedaży ze Sklepem Internetowym, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Termin do odstąpienia od umowy, o której mowa w pkt 1 wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym kupujący-konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez kupującego-konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, kupujący-konsument musi poinformować Sklep Internetowy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży, w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres Sklepu Internetowego, lub pocztą elektroniczną na adres sklep@colima.pl )
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby kupujący-konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sklep Internetowy zwraca kupującemu-konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez kupującego-konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep Internetowy został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez kupującego-konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że kupujący-konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku kupujący-konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Kupujący-konsument powinien odesłać lub przekazać zwracaną rzecz na adres Sklepu Internetowego tj.Colima Karolina Smętkowska, ul. Częstochowska 64c/72, Łódź 93-121, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep Internetowy o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli kupujący-konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje kupującemu-konsumentowi w odniesieniu do :w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Reklamacje

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi Towaru bez wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 3. Reklamacje związane z niezgodnością Towaru sporządzane są na piśmie na adres sklep@colima.pl lub Colima Karolina Smętkowska, ul. Częstochowska 64/72, 93-121, Łódź
 4. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji
 5. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient może skierować wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej lub zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu. Do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń niezbędna jest zgoda obu stron.
 6. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pomocy w rozstrzygnięciu sporu ze sprzedawcą oraz uzyskania bezpłatnej porady lub informacji prawnej od powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, Federacji Konsumentów.

Dane osobowe

 1. Sprzedawca jest administratorem zbioru danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego w związku z realizacją zamówień. Dane osobowe przekazywane przez Klienta wykorzystywane są przez Sprzedawca wyłącznie w celu realizacji zamówień.
 2. Klientowi przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia.
 3. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych osobowych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera Polityka Prywatności zamieszczona w sklepie.

Postanowienia końcowe

 1. Właścicielowi colima.pl przysługują prawa autorskie lub odpowiednia licencja do zdjęć oraz treści zawartych na stronie Sklepu Internetowego. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich bez zgody Właściciela jest zabronione. Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności Sklepu internetowego należy wysyłać na adres e-mail sklep@colima.pl, natomiast korespondencję papierową (pocztową) należy kierować na adres Colima Karolina Smętkowska, ul. Częstochowska 64/72, Łódź 93-121.
 2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, m.in. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  3.  Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie w odniesieniu umów zawartych od dnia 1 grudnia 2017 roku.